Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2014.pavasara G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
2. 2013.pavasara G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
3. 2012.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 4-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
4. 2012.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
5. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 4-sem. C Lekcijas
6. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. C Lekcijas
7. 2012.pavasara G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
8. 2010.pavasara G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
9. 2009.pavasara G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.