Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES
2. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES
3. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES
4. 2014.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES
5. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES