Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
2. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
4. 2014.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B Lekcijas
5. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
6. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
7. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
8. 2013.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B Lekcijas
9. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
10. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
11. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
12. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
13. 2012.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
14. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
15. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
16. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
17. 2011.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
18. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
19. 2011.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
20. 2010.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
21. 2010.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
22. 2009.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
23. 2009.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
24. 2008.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
25. 2008.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
26. 2007.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
27. 2007.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
28. 2006.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
29. 2006.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
30. 2005.rudens G0506 Mežzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.