Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
2. 2015.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
4. 2014.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
5. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
6. 2013.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
7. 2013.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
8. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
9. 2012.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
10. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
11. 2011.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
12. 2011.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
13. 2010.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
14. 2010.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
15. 2009.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
16. 2008.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
17. 2007.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
18. 2007.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3-sem. A
19. 2006.rudens G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
20. 2006.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3-sem. A
21. 2006.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
22. 2006.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
23. 2005.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
24. 2005.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.