Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2014.rudens G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne(Maģistra) Pilna laika 3-sem. A Lekcijas
2. 2013.rudens G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne(Maģistra) Pilna laika 3-sem. A Lekcijas
3. 2012.rudens G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne(Maģistra) Pilna laika 3-sem. A
4. 2011.rudens G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne(Maģistra) Pilna laika 3-sem. A
5. 2010.rudens G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne(Maģistra) Pilna laika 3-sem. A