Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2016.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
2. 2016.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
3. 2015.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
4. 2015.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
5. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A Lekcijas
6. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A Lekcijas
7. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
8. 2014.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
9. 2014.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
10. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A Lekcijas
11. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A Lekcijas
12. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
13. 2013.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
14. 2013.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
15. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
16. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
17. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
18. 2012.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
19. 2012.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
20. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
21. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
22. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
23. 2011.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
24. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
25. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
26. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
27. 2010.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
28. 2010.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
29. 2010.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
30. 2010.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
31. 2009.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
32. 2009.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
33. 2009.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
34. 2009.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
35. 2008.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
36. 2008.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
37. 2008.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
38. 2008.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
39. 2007.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
40. 2007.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
41. 2007.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
42. 2007.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
43. 2006.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
44. 2006.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
45. 2006.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
46. 2005.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.