Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2017.pavasara G0408 Pedagoģija(Doktora) Pilna laika 2-sem. B1
2. 2014.rudens G0408 Pedagoģija(Doktora) Pilna laika 1-sem. B1
3. 2014.rudens G0408 Pedagoģija(Doktora) Nepilna laika 1-sem. B1
4. 2013.rudens G0408 Pedagoģija(Doktora) Pilna laika 1-sem. B1
5. 2013.rudens G0408 Pedagoģija(Doktora) Nepilna laika 1-sem. B1
6. 2013.rudens G0003 LLU doktorantu teorētiskie kursi(Doktora) Pilna laika 1-sem.,2-sem. C
7. 2012.rudens G0003 LLU doktorantu teorētiskie kursi(Doktora) Pilna laika 1-sem.,2-sem. C
8. 2011.rudens G0003 LLU doktorantu teorētiskie kursi(Doktora) Pilna laika 1-sem.,2-sem. C
9. 2011.rudens G0003 LLU doktorantu teorētiskie kursi(Doktora) Nepilna laika 1-sem.,2-sem.,3-sem.,4-sem. C
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.