Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
2. 2015.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
4. 2014.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
5. 2014.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
6. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
7. 2013.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
8. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 1-sem. B-Brīvās izvēles kursi*ELECTIVE COURSES Lekcijas
9. 2013.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
10. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
11. 2012.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
12. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
13. 2012.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
14. 2011.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
15. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
16. 2011.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
17. 2010.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
18. 2010.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.