Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
2. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
4. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
5. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
6. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
7. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
8. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
9. 2013.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
10. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
11. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
12. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
13. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
14. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
15. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
16. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
17. 2011.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
18. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
19. 2011.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
20. 2010.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
21. 2010.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
22. 2009.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
23. 2009.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
24. 2009.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
25. 2008.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
26. 2008.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
27. 2007.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
28. 2007.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
29. 2006.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
30. 2006.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
31. 2005.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES