Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
2. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
4. 2014.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
5. 2014.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES Lekcijas
6. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
7. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
8. 2013.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
9. 2013.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
10. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
11. 2012.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
12. 2012.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
13. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
14. 2011.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
15. 2011.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
16. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
17. 2010.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
18. 2010.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
19. 2010.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
20. 2009.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
21. 2009.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
22. 2009.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
23. 2009.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
24. 2008.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
25. 2008.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 7-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
26. 2008.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
27. 2008.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi*FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
28. 2007.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
29. 2007.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
30. 2006.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
31. 2005.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 3-sem. B-Vispārizglītojošie kursi*GENERAL STUDY COURSES
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.