Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2018.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
2. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
3. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
4. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
5. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
6. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
7. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
8. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
9. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
10. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
11. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
12. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi*FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.