Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2016.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
2. 2015.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
3. 2014.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A Lekcijas
4. 2013.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A Lekcijas
5. 2012.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
6. 2011.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
7. 2010.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
8. 2009.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A Lekcijas
9. 2008.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A