Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2013.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
2. 2012.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
3. 2011.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
4. 2010.pavasara G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
5. 2010.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
6. 2009.pavasara G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
7. 2009.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
8. 2008.pavasara G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
9. 2008.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
10. 2007.pavasara G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
11. 2007.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
12. 2007.pavasara G0306 Būvzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. B
13. 2006.pavasara G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
14. 2006.pavasara G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-GENERAL STUDY COURSES
15. 2006.pavasara G0306 Būvzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. B
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.