Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2014.pavasara G0013 Projektu izstrāde un vadība(Profesionālās pilnveides izglītība) Tālākizglītība 1-sem. C
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.