Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2016.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 8-sem. B
2. 2015.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 9-sem. B
3. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 8-sem. B
4. 2014.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 9-sem. B
5. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B
6. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. B
7. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B
8. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. B
9. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B
10. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. B
11. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B
12. 2010.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. B