Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
2. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
4. 2014.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
5. 2014.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
6. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
7. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
8. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
9. 2013.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
10. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
11. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
12. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
13. 2012.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
14. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
15. 2012.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
16. 2011.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
17. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
18. 2011.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
19. 2010.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
20. 2010.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
21. 2009.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
22. 2009.pavasara G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
23. 2009.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
24. 2008.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
25. 2008.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
26. 2008.pavasara G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
27. 2007.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
28. 2006.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.