Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
2. 2015.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 10-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
4. 2014.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
5. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
6. 2014.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
7. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
8. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
9. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
10. 2013.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
11. 2013.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
12. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
13. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
14. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
15. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
16. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
17. 2011.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
18. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
19. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
20. 2011.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
21. 2011.pavasara G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
22. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
23. 2010.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
24. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
25. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
26. 2010.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
27. 2010.pavasara G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
28. 2010.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
29. 2010.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 10-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
30. 2009.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
31. 2009.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
32. 2009.pavasara G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
33. 2009.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
34. 2009.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 10-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
35. 2008.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
36. 2008.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
37. 2008.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
38. 2008.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
39. 2007.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
40. 2007.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
41. 2007.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
42. 2007.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
43. 2007.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
44. 2006.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
45. 2006.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
46. 2006.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
47. 2006.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
48. 2005.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.