Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
2. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
3. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
4. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas