Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2016.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
2. 2015.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
3. 2014.rudens G0904 Programmēšana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
4. 2014.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B Lekcijas
5. 2013.rudens G0904 Programmēšana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
6. 2013.rudens G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B Lekcijas