Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2017.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
2. 2016.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
3. 2015.pavasara G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-FIELD THEORETICAL BASIC COURSES
4. 2015.pavasara G0903 Datorvadība un datorzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
5. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.