Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
2. 2015.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
3. 2014.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
4. 2014.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES Lekcijas
5. 2013.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
6. 2013.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
7. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
8. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
9. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
10. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
11. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
12. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
13. 2009.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
14. 2009.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
15. 2008.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
16. 2008.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
17. 2007.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
18. 2007.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
19. 2006.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
20. 2006.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES
21. 2005.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-FIELD PROFESSIONAL SPECIALIZATION COURSES