Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2011.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
2. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
3. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 3-sem. C
4. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
5. 2010.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
6. 2010.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
7. 2010.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 3-sem. C
8. 2009.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
9. 2009.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
10. 2009.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
11. 2008.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
12. 2007.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
13. 2006.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
14. 2005.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.