Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2016.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
3. 2015.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
4. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
5. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
6. 2014.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
7. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
8. 2013.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
9. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
10. 2012.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
11. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
12. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
13. 2011.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
14. 2011.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
15. 2010.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
16. 2010.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
17. 2009.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
18. 2009.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
19. 2009.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
20. 2008.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
21. 2007.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
22. 2006.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
23. 2005.pavasara G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.