Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
2. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
3. 2014.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi Lekcijas
4. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
5. 2013.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi Lekcijas
6. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
7. 2012.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
8. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
9. 2011.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
10. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
11. 2010.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
12. 2010.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
13. 2009.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
14. 2009.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
15. 2008.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
16. 2008.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
17. 2008.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4-sem. B-Brīvās izvēles kursi
18. 2007.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
19. 2007.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
20. 2006.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
21. 2005.rudens G0703 Veterinārmedicīna(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi