Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2011.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
2. 2011.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Nepilna laika 1-sem. A
3. 2010.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
4. 2010.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Nepilna laika 1-sem. A
5. 2009.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
6. 2008.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
7. 2007.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
8. 2006.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
9. 2005.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A