Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2-sem. B Lekcijas
2. 2015.pavasara G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.](Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 2-sem. B Lekcijas