Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2016.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2015.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
3. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
4. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
5. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
6. 2014.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
7. 2014.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
8. 2013.rudens G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
9. 2013.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
10. 2013.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
11. 2013.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
12. 2012.rudens G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
13. 2012.rudens G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi