Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2016.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2015.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
3. 2015.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
4. 2015.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
5. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
6. 2015.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
7. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
8. 2014.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
9. 2014.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
10. 2014.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
11. 2014.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
12. 2014.pavasara G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
13. 2014.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
14. 2013.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
15. 2013.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
16. 2013.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
17. 2012.rudens G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
18. 2012.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
19. 2012.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
20. 2012.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
21. 2012.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
22. 2012.pavasara G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
23. 2011.rudens G0118 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Laidze](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
24. 2011.rudens G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
25. 2011.pavasara G0120 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Jelgava pēc koledžas](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
26. 2011.pavasara G0119 Komercdarbība un uzņēmuma vadība [Sigulda](Profesionālā bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.