Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
2. 2014.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
3. 2013.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
4. 2013.rudens G0803 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija(Bakalaura) Nepilna laika 9-sem. C
5. 2012.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
6. 2012.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
7. 2012.rudens G0314 Zemes ierīcība(Maģistra) Pilna laika 3-sem. C
8. 2012.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
9. 2011.rudens G0814 Sabiedrības pārvalde [pēc koledžas](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
10. 2011.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
11. 2011.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
12. 2011.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
13. 2011.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
14. 2010.rudens G0814 Sabiedrības pārvalde [pēc koledžas](Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
15. 2010.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
16. 2010.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
17. 2010.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
18. 2009.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
19. 2009.rudens G0810 Sabiedrības pārvalde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
20. 2009.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
21. 2009.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
22. 2008.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi
23. 2008.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
24. 2007.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
25. 2007.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi
26. 2007.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
27. 2006.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
28. 2006.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi
29. 2006.pavasara G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
30. 2005.rudens G0807 Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
31. 2005.rudens G0804 Iestāžu darba organizācija un vadība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
32. 2005.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.