Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares kursi Lekcijas
2. 2014.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares kursi
3. 2013.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 4-sem. B-Nozares kursi
4. 2013.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares kursi
5. 2012.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 4-sem. B-Nozares kursi
6. 2012.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares kursi
7. 2011.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares kursi
8. 2010.pavasara G0417 Tehniskais eksperts(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares kursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.