Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
2. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B Lekcijas
3. 2014.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B Lekcijas
4. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B
5. 2013.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B Lekcijas
6. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B
7. 2012.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
8. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B
9. 2011.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
10. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B
11. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 10-sem. B
12. 2010.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. B
13. 2010.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B
14. 2010.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 10-sem. B