Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
2. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
3. 2015.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
4. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
5. 2014.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
6. 2014.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi Lekcijas
7. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
8. 2014.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
9. 2013.rudens G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
10. 2013.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi Lekcijas
11. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
12. 2013.pavasara G0418 Mājas vide izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 4-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
13. 2013.pavasara G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
14. 2012.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
15. 2012.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
16. 2012.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
17. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
18. 2012.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
19. 2012.pavasara G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares kursi
20. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
21. 2011.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
22. 2011.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
23. 2011.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
24. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
25. 2011.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
26. 2010.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
27. 2010.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
28. 2010.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
29. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
30. 2010.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
31. 2009.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
32. 2009.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
33. 2009.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
34. 2009.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
35. 2009.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
36. 2009.pavasara G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
37. 2009.pavasara G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
38. 2008.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
39. 2008.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
40. 2008.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
41. 2008.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
42. 2008.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
43. 2008.pavasara G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
44. 2008.pavasara G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
45. 2007.rudens G0415 Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
46. 2007.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
47. 2007.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
48. 2007.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
49. 2007.pavasara G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
50. 2006.rudens G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
51. 2006.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
52. 2006.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 5-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
53. 2006.pavasara G0414 Profesionālās izglītības skolotājs(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi
54. 2005.rudens G0403 Mājas vide un informātika izglītībā(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.