Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2015.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. B
3. 2014.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
4. 2014.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. B
5. 2013.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
6. 2013.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. B
7. 2012.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
8. 2012.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. B
9. 2011.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
10. 2011.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. B
11. 2010.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
12. 2010.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. B
13. 2009.pavasara G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
14. 2009.pavasara G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 6-sem. B