Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2013.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika 1-sem. B
2. 2012.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika 1-sem. B
3. 2011.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika 1-sem. B
4. 2011.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Nepilna laika 1-sem. B
5. 2010.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika 1-sem. B
6. 2010.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Nepilna laika 1-sem. B
7. 2010.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika 3-sem. B
8. 2010.pavasara G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Nepilna laika 6-sem. A
9. 2009.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika 3-sem. A
10. 2009.pavasara G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Nepilna laika 6-sem. A
11. 2008.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika 3-sem. A
12. 2008.pavasara G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Nepilna laika 6-sem. A
13. 2007.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika 3-sem. A
14. 2007.pavasara G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Nepilna laika 6-sem. A
15. 2006.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika 3-sem. A
16. 2006.pavasara G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Nepilna laika 6-sem. A
17. 2005.rudens G0606 Pārtikas zinātne(Maģistra) Pilna laika 3-sem. A