Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2013.rudens G0200 LF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
2. 2013.pavasara G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Brīvās izvēles kursi
3. 2012.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
4. 2012.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
5. 2012.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
6. 2012.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
7. 2012.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
8. 2012.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
9. 2012.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 3-sem. C Lekcijas
10. 2012.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. C Lekcijas
11. 2012.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 7-sem. C Lekcijas
12. 2012.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
13. 2012.pavasara G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Brīvās izvēles kursi
14. 2011.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
15. 2011.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
16. 2011.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
17. 2011.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
18. 2011.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
19. 2011.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
20. 2011.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 3-sem. C Lekcijas
21. 2011.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. C Lekcijas
22. 2011.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
23. 2011.rudens G0200 LF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
24. 2011.pavasara G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Brīvās izvēles kursi
25. 2010.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
26. 2010.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
27. 2010.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
28. 2010.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 3-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
29. 2010.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
30. 2010.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
31. 2010.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
32. 2010.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. C Lekcijas
33. 2010.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
34. 2010.pavasara G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Brīvās izvēles kursi
35. 2009.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
36. 2009.rudens G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
37. 2009.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
38. 2009.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
39. 2009.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Brīvās izvēles kursi Lekcijas
40. 2009.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 3-sem. C Lekcijas
41. 2009.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
42. 2008.rudens G0700 VMF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem.,9-sem.,11-sem. C Lekcijas
43. 2008.rudens G0600 PTF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 3-sem.,5-sem.,7-sem. C Lekcijas
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.