Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2014.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
3. 2014.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B Lekcijas
4. 2013.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
5. 2013.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B Lekcijas
6. 2012.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
7. 2012.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
8. 2011.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
9. 2011.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
10. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
11. 2010.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
12. 2010.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
13. 2009.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
14. 2009.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
15. 2008.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
16. 2008.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
17. 2007.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
18. 2007.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
19. 2006.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
20. 2006.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
21. 2005.rudens G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 5-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
22. 2005.rudens G0603 Pārtikas zinības(Bakalaura) Pilna laika 5-sem. B
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.