Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
4. 2014.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
5. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
6. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
7. 2013.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
8. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
9. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
10. 2012.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
11. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
12. 2011.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
13. 2010.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
14. 2009.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
15. 2008.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
16. 2007.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
17. 2006.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.