Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2024.pavasara G0500 MVZF brīvā izvēle (Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
2. 2022.pavasara G0500 MVZF brīvā izvēle (Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
3. 2022.pavasara G0400 TF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
4. 2021.pavasara G0500 MVZF brīvā izvēle (Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
5. 2021.pavasara G0400 TF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
6. 2019.pavasara G0500 MVZF brīvā izvēle (Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
7. 2018.pavasara G0500 MVZF brīvā izvēle (Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
8. 2016.pavasara G0500 MVZF brīvā izvēle (Bakalaura) Pilna laika 6-sem.,8-sem. C Lekcijas
9. 2015.pavasara G0500 MVZF brīvā izvēle (Bakalaura) Pilna laika 6-sem.,8-sem. C Lekcijas
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.