Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
2. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
3. 2015.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
4. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
5. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
6. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
7. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
8. 2014.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
9. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
10. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
11. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
12. 2013.pavasara G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
13. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
14. 2012.rudens G0507 Mežinženieris(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.