Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi Lekcijas