Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2014.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
2. 2013.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
3. 2013.pavasara G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
4. 2012.rudens G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
5. 2012.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
6. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
7. 2012.pavasara G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
8. 2011.rudens G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
9. 2011.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
10. 2011.rudens G0310 Vides zinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
11. 2011.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
12. 2011.rudens G0308 Zemes ierīcība(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
13. 2011.pavasara G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
14. 2010.rudens G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
15. 2010.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
16. 2010.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
17. 2010.rudens G0308 Zemes ierīcība(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
18. 2010.pavasara G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
19. 2009.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
20. 2009.rudens G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
21. 2009.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
22. 2009.rudens G0310 Vides zinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
23. 2009.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
24. 2009.rudens G0308 Zemes ierīcība(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
25. 2009.pavasara G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
26. 2008.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
27. 2008.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
28. 2008.rudens G0310 Vides zinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
29. 2008.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
30. 2008.rudens G0308 Zemes ierīcība(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
31. 2008.pavasara G0324 Zemes ierīcība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 2-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
32. 2007.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
33. 2007.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
34. 2007.rudens G0310 Vides zinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
35. 2007.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
36. 2007.rudens G0308 Zemes ierīcība(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
37. 2007.pavasara G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
38. 2007.pavasara G0308 Zemes ierīcība(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
39. 2006.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
40. 2006.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
41. 2006.rudens G0310 Vides zinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
42. 2006.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
43. 2006.rudens G0308 Zemes ierīcība(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
44. 2006.pavasara G0308 Zemes ierīcība(Bakalaura) Nepilna laika 2-sem. A
45. 2005.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
46. 2005.rudens G0311 Vide un ūdenssaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
47. 2005.rudens G0310 Vides zinātne(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
48. 2005.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Vispārizglītojošie kursi
49. 2005.rudens G0308 Zemes ierīcība(Bakalaura) Pilna laika 1-sem. A
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.