Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
2. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
3. 2015.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
4. 2015.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
5. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
6. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
7. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
8. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
9. 2014.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
10. 2014.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
11. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
12. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
13. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
14. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
15. 2013.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
16. 2013.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
17. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
18. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
19. 2012.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
20. 2012.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
21. 2012.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
22. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
23. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
24. 2011.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
25. 2011.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
26. 2010.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
27. 2009.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
28. 2008.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
29. 2007.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
30. 2006.pavasara G0508 Kokapstrāde(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.