Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2016.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
2. 2015.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3-sem. A
3. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
4. 2015.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A Lekcijas
5. 2014.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3-sem. A Lekcijas
6. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
7. 2014.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A Lekcijas
8. 2013.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3-sem. A
9. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
10. 2013.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
11. 2012.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3-sem. A
12. 2012.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
13. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
14. 2011.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3-sem. A
15. 2011.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
16. 2010.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3-sem. A
17. 2010.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
18. 2009.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3-sem. A
19. 2009.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
20. 2009.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
21. 2009.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
22. 2009.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
23. 2008.rudens G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Nepilna laika 3-sem. A
24. 2008.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
25. 2008.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
26. 2007.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
27. 2007.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
28. 2007.pavasara G0412 Lietišķā enerģētika(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
29. 2007.pavasara G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne(Bakalaura) Pilna laika 2-sem. A
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.