Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
2. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
3. 2015.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
4. 2015.pavasara G0326 Būvniecība(Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares kursi Lekcijas
5. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C Lekcijas
6. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
7. 2014.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
8. 2014.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
9. 2014.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
10. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
11. 2014.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
12. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
13. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
14. 2013.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
15. 2013.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
16. 2013.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi Lekcijas
17. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C Lekcijas
18. 2013.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C Lekcijas
19. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
20. 2012.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
21. 2012.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
22. 2012.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
23. 2012.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
24. 2011.rudens G0325 Būvniecība [pēc koledžas](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
25. 2011.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
26. 2011.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
27. 2011.rudens G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
28. 2010.rudens G0323 Būvniecība [nekl](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
29. 2010.rudens G0307 Būvniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 1-sem. B-Nozares teorētiskie pamatkursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.