Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2017.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2016.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
3. 2015.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
4. 2014.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
5. 2013.rudens G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
6. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi