Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
2. 2015.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
3. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
4. 2014.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
5. 2014.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Nepilna laika 1-sem. C
6. 2014.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
7. 2014.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
8. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
9. 2013.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
10. 2013.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
11. 2013.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
12. 2013.pavasara G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 2-sem. C
13. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
14. 2012.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
15. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
16. 2012.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
17. 2011.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
18. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
19. 2011.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
20. 2011.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
21. 2011.pavasara G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
22. 2011.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
23. 2010.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
24. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
25. 2010.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
26. 2010.rudens G0001 Klausītāji LBTU(Klausītājs) Pilna laika 1-sem. C
27. 2010.pavasara G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
28. 2010.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
29. 2010.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
30. 2009.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
31. 2009.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
32. 2009.pavasara G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
33. 2009.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
34. 2009.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 10-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
35. 2008.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
36. 2008.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
37. 2008.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
38. 2008.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
39. 2007.rudens G0210 Lauksaimniecība [Limbaži](Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
40. 2007.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
41. 2007.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
42. 2007.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
43. 2007.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
44. 2006.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
45. 2006.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
46. 2006.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Pilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
47. 2006.pavasara G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
48. 2005.rudens G0205 Lauksaimniecība(Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības) Nepilna laika 9-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.