Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2016.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3-sem. B
2. 2015.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 3-sem. B
3. 2015.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3-sem. B
4. 2014.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 3-sem. B Lekcijas
5. 2014.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3-sem. B Lekcijas
6. 2013.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 3-sem. B
7. 2013.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3-sem. B
8. 2012.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 3-sem. B
9. 2012.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3-sem. B
10. 2011.rudens G0214 Lauksaimniecība (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) Pilna laika 3-sem. B
11. 2011.rudens G0207 Lauksaimniecība(Maģistra) Pilna laika 3-sem. B