Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2018.pavasara G0400 TF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
2. 2017.pavasara G0400 TF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
3. 2016.pavasara G0400 TF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
4. 2015.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
5. 2015.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
6. 2015.pavasara G0400 TF brīvā izvēle(Bakalaura) Pilna laika 4-sem.,6-sem.,8-sem. C Lekcijas
7. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C Lekcijas
8. 2014.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
9. 2014.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
10. 2013.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
11. 2013.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
12. 2012.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
13. 2012.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
14. 2011.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
15. 2011.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
16. 2010.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
17. 2010.pavasara G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
18. 2009.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
19. 2008.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
20. 2007.rudens G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 7-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.