Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2017.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
2. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
3. 2016.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
4. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
5. 2015.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Nepilna laika 8-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
6. 2015.pavasara G0001 Klausītāji LLU(Klausītājs) Nepilna laika 2-sem. C
7. 2014.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
8. 2013.pavasara G0215 Lauksaimniecība(Profesionālās augstākās izglītības bakalaura) Pilna laika 6-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi
Ja mācību gads ir sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka kursu katalogā kurss vairs nav aktīvs šajā mācību gadā.