Nr Studiju gads Progr. kods Programmas nosaukums Nodaļa Semestris Daļas Lekcijas
1. 2015.pavasara G0309 Zemes ierīcība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
2. 2014.pavasara G0309 Zemes ierīcība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 2-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
3. 2013.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi Lekcijas
4. 2012.rudens G0309 Zemes ierīcība(Profesionālā bakalaura) Pilna laika 3-sem. B-Nozares profesionālās specializācijas kursi